ده عادت مهم مخرب مغز

ده عادت مهم مخرب مغز
?) عدم مصرف صبحانه :‌افرادی که صبحانه نمی خورند سطح قند خون پائین تری
خواهند داشت ، ‌این مسأله منجر به نرسیدن مقدار کافی مواد غذائی به مغز و در نتیجه دژنراسیون (تحلیل بافت)‌مغز خواهد شد.
?) پرخوری: پرخوری باعث سفتی شریانهای مغزی و در نتیجه منجر به کاهش قدرت مغز
می شود.
?) دخانیات: مصرف دخانیات باعث چروکیدگی متعدد مغز و در نتیجه بیماری آلزایمر می شود.
?) مصرف زیاد قند : مصرف زیاد قند می تواند باعث تداخل در جذب پروتئین ها و سایر
مواد غذائی و در نتیجه سوء تغذیه شده و باعث اختلال در تکامل مغز شود.
?) آلودگی هوا : مغز بزرگترین عضو ( گروه ایران ویج ) مصرف کننده اکسیژن در بدن ماست. هوای استنشاقی آلوده باعث کاهش اکسیژن رسانی به مغز و در نتیجه کاهش کارائی مغز خواهد شد.
?) کم خوابی : خواب به مغز ما اجازه استراحت می دهد. محرومیت از خواب به مدت طولانی باعث تسریع مرگ سلولهای مغزی می شود.
?) پوشاندن سر هنگام خواب : خوابیدن با سرپوشیده باعث افزایش غلظت دی اکسید کربن و کاهش غلظت اکسیژن شده که می تواند منجر به اثرات مخرب مغزی شود.
?) کارکردن سخت فکری درطی بیماریها :‌کارفکری زیاد با مطالعه در هنگام بیماری منجر به کاهش کارائی مغز و افزایش صدمه به مغز می شود.
?) فقدان تحریک فکری : تفکر بهترین راه تمرین مغز است . فقدان فعالیت فکری می تواند باعث چروکیدگی مغز شود.
??) بندرت صحبت کردن :‌مکالمه هوشمندانه باعث تسریع کارائی مغز می شود.

/ 0 نظر / 15 بازدید